Zemin Kaplama Sistemleri

zemin kaplama nedir

zemin kaplaması nedir zemin kaplama zemin kaplama sistemleri

Zemin kaplamaları, döşemenin en üst katmanını oluşturan bir yapı bileşenidir. Mekanın kullanışı ile ilgili fiziksel, kimyasal, mekanik etkenlerden doğan işlevleri karşılarlar. Döşeme kaplaması ve süpürgelik olarak iki parçalı olarak düşünülebilir.

Döşemelerin taşıyıcı olan kısımlarının üstü darbelere, dış etkilere, sürtünme nedeniyle aşınmaya karşı dayanıklı malzeme ile kaplanır. Kaplama malzemesinin döşemenin bulunduğu mekanın işlevine, estetik kaygı ve mimari isteklere göre belirlenir.

Döşeme konstrüksiyonun aşınmaya maruz kalan son yüzeyi döşeme kaplamaları tarafından bitirilir. Kullanım amacına bağlı olarak döşeme kaplamalarının yerine getirmesi gereken işlevleri vardır. Dayanıklılık ve kolay temizlenebilirlik her durumda istenen özelliklerden birkaçıdır. Malzeme depoları ve yükleme platformlarında ağır aşınma ve yüklenmelere karşı, ofis ve dükkanlarda kullanıcıların konforu, konut ve prestij binalarında görünüş özellikleri (estetik), banyolarda neme dayanıklılık gibi çeşitli şartların sağlanması istenir. Döşeme kaplamalarının işleve bağlı olarak seçimi ve karar verilmesi ileriki bölümlerde çok daha ayrıntılı olarak irdelenecektir.

Döşeme kaplaması uygulaması duvarlar sıvandıktan sonra başlar ve kaplama bittikten sonra duvarla döşemenin birleştiği yere sıvayı darbelerden korumak ve birleşimde oluşabilecek ufak hataları gizlemek amacıyla süpürgelik denilen bir eleman uygulanır. Süpürgelik döşemenin cinsine göre ahşap, seramik, mermer,dökme mozaik, plastik vb. olabilir. Plastik süpürgelikler masif olmadıklarından, arkalarındaki boşluktan elektrik kablolar da geçirilebilir.

Farklı döşeme kaplama tiplerinin farklı konstrüksiyon kalınlıkları vardır. Farklı kalınlıktaki döşeme kaplamalarının aynı seviyede döşenebilmesi için, binada kullanılacak kaplama tiplerinden konstrüksiyon kalınlığı en fazla olan kaplama doğrudan doğruya kaba döşeme betonu üstüne uygulanır. Kullanılan diğer döşeme kaplamalarının altlarına ise konstrüksiyon kalınlıkları ile en kalın konstrüksiyonlu kaplamanın yüksekliğini tutturacak kalınlıkta tesviye betonu atılır.

Döşeme kaplamalarının uygulanmasında hassasiyet gösterilmesi gereken nokta detaylardan biriside dilatasyon derzleridir. Döşemelerdeki dilatasyon derzleri döşemenin şekil ve cinsine göre değişik detaylarla kapatılır. Döşemede, dilatasyon derzinin kapatılmasında köşebentler, lama demirleri, bakır levhalar, yalıtım malzemeleri ve değişik malzemelerden profiller kullanılır. Döşemelerden aşağıya toz, su geçişini önleyici detaylar düşünülür. Ayrıca yıpranmaması için dayanıklı malzemeler seçilmelidir.

ZEMİN KAPLAMALARI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bir bina, amacına göre, içinde yaşayanların her türlü ihtiyacına cevap verebilir nitelikte olmalıdır. İşlevleri ve konforu sağlamayan bir bina, bitmiş olsa bile zamanla bu ihtiyacını belli edecek ve birtakım değişikliklere yol açacaktır. Bu hususta en önemli faktör malzeme özelliklerinin bilinmeden kullanılmasıdır. Malzemenin fiziksel, mekanik, kimyasal ve çeşitli olaylar karşısında göstereceği davranışlar sonucu, üretiminde yapılan bir hata veya kötü bir uygulama sonucu meydana gelen çeşitli bozulmalar baş gösterir. Bazı hallerde henüz bina tamamlanmadan beliren bu hatalar çok kere de yapı bittikten ve aradan belli bir süre geçtikten sonra ortaya çıkar. Burada yapılacak iş, artık bozulmuş ve kendinden beklenen görevi yapamayan bu malzemeleri değiştirerek yerine yenisini uygulamaktır. Ancak hatanın kökeninin tam olarak bilinmemesi çok kere yenilemenin geçici bir çözüm niteliğinde olmasına yol açar. Dolayısıyla, hatanın giderilmesi tam anlamıyla mümkün olmayacaktır.

Yüzey bitirici malzemeler olan döşeme kaplamalarının mekan içindeki durumu, döşemelerden beklenen performansı etkiler ve her kaplamadan her mekanda aynı performans beklenemez; trafik yoğunluğu, darbe aşınımı gibi bazı değerler kararsız sonuçlar verir.

Döşeme kaplamaları değişik özelliklerinin, bu malzemelerin kullanılma yeri, kullanma amacı ve doğru kullanılmaları ile doğrudan ilişkilidir. Döşeme kaplamalarının yapıda kullanım yerinde çok değişik etkenlerle karşı karşıya kalabilirler. Malzemenin kullanım yerinde karşılaşabileceği etkenlerin bilinmesi gerektiği kadar, malzemenin bu etkenler karşısındaki davranışının bilinmesinde de zorunluluk vardır.

Bir döşeme kaplamasının doğru kullanılması, belirli etkenler karşısındaki dayanıklılığı veya etkenleri karşılayabilmesi derecesi ile ölçülür. Örneğin; ahşap malzemenin çalıştığını bilerek, ahşabın çalışmasına olanak veren bir konstrüksiyon yapmak ne derece doğru ise, ahşaın bu özelliğini dikkate almadan yapılan bir konstrüksiyon o derece yanlıştır. Aşınma dayanımının öncelik kazandığı bir yerde, aşınma dayanımı yetersiz bir malzeme kullanmak doğru değildir. Dolayısıyla döşeme kaplamalarını etkileyebilecek etkenlerin ve bu etkenler karşısında malzemenin davranışlarının çok iyi bilinmesi gerekir.

Döşeme kaplamaları seçimine esas oluşturacak ölçütler aşağıda şekilde gruplandırılabilir:

otopark zemin kaplama fiyatları Görünüş, yüzey özellikleri, konfor ve kullanıcı istekleri,

otopark zemin kaplama malzemeleri Güvenliğe bağlı yüzey özellikleri,

poliüretan zemin kaplama sistemleri Mekanik, fiziksel ve kimyasal özellikleri,

zemin kaplama anadolu yakası Temizlik ve bakım.

zemin kaplama birim fiyat Görünüş, Yüzey Özellikleri, Konfor ve Kullanıcı İstekleri : Bütün iç mekanların döşeme kaplama yüzeyleri içerisinde bulunduğu binanın estetik etkilerine olumlu bir katkı yapacak nitelikte olmalıdır. Bu seçim kaplamanın döşemede toplam estetik etkilerinin nasıl meydana çıkacağına bağlıdır veya diğer taraftan donatıların özellikle mobilyaların döşemeyi nasıl tamamlayacağını belirler. Örneğin; bir tiyatro veya oditoryumda tekstil kumaş koltukların rengi döşeme kaplamalarından çok daha fazla etkileyicidir. Çünkü döşeme kaplamaları bu tür mekanlarda çok az görülebilir. Ama geniş galeriler, fuayeler ve benzer mekanlarda genellikle az tefrişli mekanlarda döşemeden kaynaklanan, onların estetik özellikleri daha etraflıca yeniden düşünülebilir.

Bir döşeme kaplamasının dokusu ve rengi, o makam özelliklerini bütünüyle belirleyen etkenlerin başında gelir. Mekanın kullanış amacına bağlı olarak temas duygusu da bu seçimde önem kazanır. Örneğin, sıcak temaslı olan hali ya da ahşap gibi malzemeler, yatak odası, salon gibi yerlerde tercih edilir. Buna karşılık düzgün yüzeyli ancak temaslı seramik gibi kaplamalar banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde kullanılır. Döşeme kaplaması seçiminde renklerin etkisinin de göz ardı edilmemesi gerekir. Nitekim, binanın kuzeye bakan mekanlarında kırmızı, turuncu, sarı gibi sıcak renk tonlarının, güney ve batıya bakan mekanlarında ise mavi, yeşil, beyaz gibi soğuk renk tonlarının seçilmesi yukarıdaki düşünceyi destekleyen doğal bir davranıştır. Ayrıca mimari ve yapısal tasarımda o binada yaşayacak olan kullanıcıların isteklerini de tasarımcının bir tasarım verisi olarak göz önüne alması doğal bir davranıştır. Döşeme kaplamalarında konfor açısından ayak ile temas sıcaklığı çok önemlidir. Bir malzemeye temas edildiğinde malzeme kendi ısınma ısısının ve ısı iletkenlik katsayısının değerine bağlı olarak insanda sıcak ya da soğuk bir temas hissi yaratabilir. Bir malzemenin ısınma ısısı büyük, ısı iletkenlik katsayısı küçükse böyle bir malzemeye temas edildiğinde, malzeme söz konusu özellikleri nedeniyle insan eli ya da ayağındaki enerjiyi fazla emmediği için kendisi sıcakmış hissi verir. Aksine, bir malzemenin ısınma ısısı küçük, ısı iletkenlik katsayısı büyükse, bu durumda temas eden el ya da ayaktaki fazla enerjiyi fazla emeceği için soğuk etkisi yaratır. Özellikle oturma odaları, salonlar ve mutfaklar gibi uzun süreli kullanılan hacimlerde sağlık açısından insan ayağı için uygun olan sıcaklığı sağlaması zorunludur.

zemin kaplama çeşitleri Yürüme Güvenliği : Bir döşeme kaplama malzemesinin üzerinde kaymadan güvenle yürünebilmelidir. Bilindiği gibi, bazı malzemeler dokusu ve bünye yapısı gereği pürüzlü ya da kaygan olabilir. Üzerinde güvenle yürünebilmesi için malzemenin kaygan bir özellik göstermemesi gerekir. Örneğin, üzeri sırlanmış ya da perdahlanmış seramik malzemelerin banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde kullanılması bu tür malzemelerde kayma güvenliği yetersiz olduğu için doğru değildir.

Kaygan döşeme yüzeyleri konutlarda, kazaların en önemli nedeninin oluşturur. Bunlar özellikle yaşlılar ve hamile bayanlar için tehlike oluşturur. Kamu binalarında bu sorunun bedeli eşit önemde bir probleme yol açma ihtimali vardır. Yürüme güvenliği için diğer bir etken olarak malzemenin sürtünme özelliklerinden de faydalanılarak bir sonuca varılabilir. Sürtünme özellikleri, yürüme güvenliği kaplamarın nerede kullanılacağına bağlı olarak önem kazanır. Çok düzgün cila kullanımı, özellikle ahşap ve linolyum döşeme kaplamalarında kaymazlık özelliğini yok edebilir. Bazı mermer döşemelerde aşınma kaymazlık özelliği kazanımasına neden olabilir. Döşeme kaplamaları farklı derecede kayganlık etkilerine sahiptir, bu uygulamalar özellikle merdivenlerde ve merdiven sahanlıklarında önemlidir. Bazı döşeme kaplamaları sert olanların geneli, ıslak oldukları zaman kayma güvenliği test edilebilir nitelikte olmalıdır. Yumuşak esnek döşeme kaplamaları yürüme güvenliği yönünden normal özellikler taşır ve bu yüzden doğal olarak güvenliklidir.

zemin kaplama dış mekan Yangın Güvenliği : Yangın etkisi yapı malzemesi üzerinde fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkar. Yanmna, malzemenin hidrojenden kurtulması ve oksijenin absorbasyonunu oluşturan sıcaklık ve akkor haline gelme olayıdır. Fiziksel değişim ısısal deformasyonlar ve erimedir. Erime, sıcaklığın artışı sonucu, malzeme iç yapısında molekül bağlarının uzaması, elastik şekil değiştirme değerinin artması ve sonuç olarak iç yapının kristal sisteminin dağılarak malzemenin katı halden akıcı hale geçmesi olayıdır. İmal deformasyonlar ve erime sonucu malzemede parçalanma ve büyük oranda değişimler görülür. Bir döşeme kaplama malzemesinin yanmaması aranan özelliklerden birisidir. Ancak, bu özellik yüksek sıcaklığın söz konusu olduğu mekanlarda daha da önem kazanır. Örneğin, ateşle doğrudan teması olan imalathane, fabrika, kalorifer dairesi ya da yangın riski yüksek olan yerlerde yapmayan döşeme kaplaması kullanılmalıdır. Seçilen döşeme kaplamalarının yangın riski düşük, duman çıkarmayan, alev yayma indeksi düşük, yangın geciktirme özelliğine sahip malzemelerin kullanılması uygundur. Bütün sert monolitik ve karo döşeme kaplaması tipleri yanmaz. Ve çok yumuşak ve esnek kaplamalarda yanmaz nitelikte ve alev yayılmasını yavaşlatıcı özelliklere sahip olmalıdırlar.

zemin kaplama en ucuz Mekanik Aşınmaya Karşı Direnç : Bir malzemenin aşınması çeşitli kuvvetler karşısında malzemenin sertliğine bağlı olarak yüzeyinde meydana gelen kopma ve parçalanmalardır. Bu olay her iki malzemenin de birbirlerine etkimesi sonucunda görülebilir. Sertlik yanında malzemenin aşınmasını etkileyen faktörler malzemeye uygulanan basınç ve aşındırma süresidir. Malzeme yüzeyinde meydana gelen aşınma beraberinde yüzeysel şekil değişmelerine, ısınmalara ve korozyona yol açacaktır. Döşeme kaplamaları son derece büyük aşınmalar için çok sert yüzeyli katı karolar, özel şap betonlar, hatta çelik plaklar gereklidir. Sert malzemeler her zaman mekanik aşınmaya karşı iyi bir direnç göstermeyebilirler. Aşınma kendini değişik şekillerde gösterir. Normal bir konutta, kaplama üzerinde dolaşılmasıyla meydana gelen aşınma, başka bir mekanda kullanım getirdiği özellikler nedeniyle farklılık gösterir. Binalarda döşeme kaplamalarında mekanik olarak aşınma etkisi meydana getiren kuvvetler, hareket halinde olan makine ve insan gibi faktörlerin sonucu oluşur. Malzeme üzerinde kalıcı deformasyon yapan ve kesitin süreye bağlı olarak incelmesine neden olan aşındırma kuvvetlerinin malzeme sertliği ile yakın ilişkisi vardır. Binanın döşeme kaplamaları ve merdiven basamaklarında karşılaştığımız aşınma etkisine karşı alınacak önlemler, yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde sertlik değeri yüksek kaplama malzemelerine gitmek ve kenar, köşe gibi özellikle aşınma etkisine maruz kısımları aşınmaya dayanıklı malzemelerle korumaktır. Ayrıca sertlik değerleri farklı iki malzemenin döşeme kaplaması olarak bir arada kullanılması halinde, zamanla birbirinden farklı aşınmaya uğrayacak olan bu malzemelerin yürümede güçlük yaratacağı unutulmamalıdır. Döşeme kaplamasının seçiminde kaplama üzerine gelecek yüklerin türü iyi belirlenmelidir. Mobilya ayakları ve sivri topuklu kadın ayakkabıları gibi noktasal etkilere karşı, uygun kaplamaların seçilmesi gerekir.

zemin kaplama firmaları Basınç Dayanımı : Kullanım yerine göre, kaplama malzemelerinde belirli bir basınç dayanımı aranır. Bu malzemeler üzerine genel olarak büyük yükler gelmediği halde, bölgesel olarak ağır eşyalardan ya da noktasal yüklerden dolayı malzemede ezilmeler ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle, konut ya da endüstri yapılarında, mutfaklarda, hollerde farklı düzeylerde basınç dayanımı gerektiren döşeme kaplamaları bulunabilir. Konutlarda sert döşeme kaplaması için aranan en az basınç dayanımı 20 MPa düzeyinde olmalıdır.

zemin kaplama fiyat Eğilme Dayanımı : Döşeme kaplamalarında eğilme dayanımı, kullanım yerine göre değişik değerler alabilir. Bu değerler, altlıkla ilgili olduğu gibi, malzemenin kendisine de bağlıdır. Doğal olarak kirişleme üzerine döşenen kaplamalardaki eğilme dayanımı, altlık üzerine yapıştırılanlardan farklı olacaktır. Altlıkta ve taşıyıcı konstrüksiyonda oluşacak hareketler kaplama malzemesinin eğilme dayanımıyla karşılanır.

zemin kaplama fiyatı Darbe ve Çarpma Dayanımı : Döşeme kaplama malzemelerinin üzerine herhangi bir nesnenin düşmesi halinde, kaplamanın bu etkiler nedeniyle çatlamaması, kırılmaması istenir. Döşeme kaplama malzemesi, genel olarak çarpma etkilerine maruz değildir. Ancak, çeşitli eylemler için gerekli hareketli eşyaların düşmesi ya da devrilmesi, malzemede darbe etkisi yapmaktadır. Darbe enerjisinin belli bir değerden fazla olması rijit malzemelerde kırılmayla sonuçlanmaktadır. Esnek ve yumuşak malzemelerin darbe etkisiyle kırılmaması yanında bu davranışı sürdürmesi gibi yararlı özellikleri de vardır. Kargir kaplamalar için söz konusu olan kırılma ve çatlama, kaplamanın döşemeye iyi tesbit edilip edilmemesine, tespit harcında boşluk kalıp kalmamasına bağlıdır. Ayrıca, kargir kaplamalar, gelen darbenin ve çarpmaların etkisiyle, kırılganlıklarına bağlı olarak kolay ya da zor kırılır. Bünye yapısı kargir malzeme karlar rijit olmayan diğer kaplama türlerinde ise; kaplama darbe ve çarpma etkisini ve darbe sesini önemli ölçüde emer.

zemin kaplama fiyatları Ses Denetimi : Binalarda ses denetiminin en önem kazandığı yerlerden biriside döşemelerdir. İnsanların yaptıkları hareketlerin büyük bir kısmı döşemelerden alt katlara iletilir. Mekan veya darbe sesi olabilen bu seslerin geçişlerini önlemenin en kolay yolu döşemeyi halı veya bazı plastikler gibi ses emici malzemelerle kaplamaktır. Döşeme kaplamaları ses üretmede yüzey özellikleri ve bünye yapılarına bağlı olarak önem kazanır. Genelde, darbe sesi açısından seramik, mermer gibi düzgün yüzeyli ve sert karakterli malzemeler darbe sesi üreten, buna karşılık hali ve keçe gibi yumuşak ve lifli malzemeler ise darbe sesi üretmeyen cinsten malzemelerdir. Öte yandan soruna mekan sesi yönünden bakıldığında, düzgün yüzeyli ve sert bünyeli döşeme kaplamalarının ses emmeleri az, ancak yansıtmaları fazla, buna karşılık yumuşak ve lifli malzemelerin ses emmeleri yüksek, yansıtmaları azdır. Konu, ses emicilik katsayısı ve oluşan seslerin frekansları açısından incelendiğinde ahşap parke, tuğla, PVC karo gibi kaplamaların geniş bir frekans aralığında ortam sesini yansıttığı, buna karşılık halı ve benzeri kaplamaların ortam sesini yansıtmadığı görülmektedir.

zemin kaplama istanbul Isı Denetimi : Binalarda döşemelerin işlevlerinden biri de sıcaklığın farklı olduğu katlarda, katlar arasında ısı transferini azaltmaktır. İyi yalıtım malzemelerinin aynı anda çoğunlukla iyi bir akustik performansı ve darbe sesi iletimini önleyici etkisi vardır. Mekan içerisindeki konfor şartlarının oluşmasında döşeme kaplamalarının ısıl özellikleri büyük önem taşımaktadır.

Döşeme kaplaması malzemenin ısıl özellikleri, bunların üstünde yaşayanların sağlığı üzerinde önemli etkiler yapar. Düşük sıcaklıktaki döşemelerin, ayak üşümesi, romatizma ya da bağırsak hastalıklarına neden olabildiği tıp alanındaki uzmanlarca ifade edilmektedir. Döşeme sıcaklığı, ortam sıcaklığından daha düşüktür ve bu da döşeme kaplamasının ısı iletkenliğiyle ilgilidir. Bu kapsamda aşağıdaki özelliklerin göz önüne alınması gerekir:

zemin kaplama m2 fiyatları Döşeme kaplaması ve altlığı belirli bir k değerine sahip olması gerekir. Üretilen ısı alttaki hacimlere ya da zemine belirli oranda geçmelidir.

zemin kaplama malzemeleri Isınma süresi ve döşemenin yüzey sıcaklığı, kullanılan hacmin amacına uygun olmalıdır. Bu sonuç malzemenin ısınma ısıyla da ilgilidir.

zemin kaplama malzemesi Sıcaklığın yükselmesi ya da azalmasıyla malzemede, büzülme, çatlama vb. bozukluklar olmamalıdır.

Binalarda uygulanacak döşeme kaplamaları, döşemenin ısı yalıtımına katkıda bulunacak, ısı kaybını önleyerek iç mekanın ısıl yönden konforuna katkıda bulunacak niteliklere sahip olmalıdır. Bu nedenden dolayıdır ki özellikle konutlarda soğuk temaslı malzemelerden kaçınmak gerekir. Zorunlu haller dışında bu tür malzemeler kullanılmamalıdır.

zemin kaplama nasıl yapılır Elektrik İletkenliği : Döşeme kaplamalarının elektrik iletip iletmemesi konusu, insan sağlığı yönünden iki açıdan ele alınabilir. Kaplamanın elektriği iletmemesi, üzerinde dolaşan insanlarda statik elektrik birikimine neden olmakta, bu birikim gerginlik ve bünyesel rahatsızlıklar yaratmakta, bununda ötesinde, birikmiş statik elektriğin boşalması elektrik çarpmasına yol açmaktadır. Canlı ve cansız cisimlerin elektrikten izole edilmiş döşeme üzerinde hareket etmeleri sonucu statik elektriklenme meydana gelir. Sürtünme, kayma ve gezme sonucu 1000 Volt gibi yüksek potansiyel farklarına ulaşabilecek statik yükler oluşur. Elektrostatik potansiyel çevresindeki cisimlerle yük eşitlemesi yapma eğilimindedir. Bu da her iki yük taşıyıcıyı birbirine yaklaştığında ise kıvılcım atlamasına neden olur. Kıvılcım insanlarda iğne batmasına benzer bir acıya neden olur. Bunun yanı sıra patlama tehlikesi olan bütün odalarda bu sayede korkunç kazalar meydana gelebilir. Bu açıdan statik elektrik üretmeye yatkın sentetik elyaf ya da dokunmamış keçe gibi kaplamalarda, kaplamaların ince metal elyafıyla birlikte üretilerek biriken statik elektriğin kaplama altındaki katmanlara iletilmesi sağlanabilir. Elektrik yalıtkan olmayan metal, taş, ıslak ahşap, beton gibi geçirgen döşeme kaplamalarında ise, devrenin insan üzerinde kapanarak alternatif elektrik akımının topraklanması sonucu ölümler meydana gelebilmektedir. Linolyum ve ahşap dışındaki döşemeler nemlenince elektrik iletebilirler. Ahşap, asfalt, linolyum, lastik, mantar ve tekstil halılar kötü elektrik iletkenleri olarak bilinirler.

zemin kaplama pendik Su ve Nem Direnci : Döşeme kaplamalarının belirli koşullar içinde suya dayanımı önemli olabilir; örneğin, zemine oturan döşemelerde kaplama suya ve neme karşı yalıtım membran gibi davranması istenebilir. Sırasıyla bu tür durumlarda hem zemin kat hem de üst kat döşemelerinde su geçişi olabilir veya yıkamak amaçlı kullanımlarda döşeme kaplaması vasıtasıyla yapıya ve alt mekanlara su geçişini önleyecek su geçirmez niteliklere sahip olması gerekir. Hem masif şaplarda, hem de ahşap döşeme kaplamalarında nemin önemli bir rolü vardır. Çimento şaplarda ve diğer masif zeminlerdeki "serbest nem" bu zeminlerin yüzeyleri başka tabakalarla örtülmediği sürece zararsızdır.

zemin kaplama sistemleri nedir Donma Direnci : Malzemelerin donmaya karşı dirençleri malzemenin yüzey yapısına ilişkin bir durumdur. Bunu kaplamanın emdiği su miktarıyla belirlemek mümkündür. Bütün malzemelerin normal sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklı olması beklenir. Bu değişim aşın düzeydeyse, özellikle kırılmaya, çatlamaya ve pullanmaya karşın direnci olan malzeme seçmek gerekir.

zemin kaplama türleri nelerdir Güneş Işığı Etkilerine Karşı Direnç : Güneş radyasyonları etkilediği malzemenin yüzeysel durumuna ve rengine göre değer kazanmaktadır. Örneğin; parlak yüzeyler radyasyonu yansıtmakta, koyu renkli yüzeyler ise radyasyonu yutmaktadır. Bu özellikten dolayı, kaplama malzeme yüzeyinin çeşitli renklere göre yüzeysel emicilik katsayısının  % olarak belirlenmesi gerekir. Malzeme üzerinde güneş radyasyonlarının uzun süre etkisiyle, atom yapısının bozulması ve renk solması görülecektir. Örneğin; PVC'de sararmna, ahşap malzemede oksidasyon sonucu yanma ve kararma meydana gelmektedir.

zemin kaplama ürünleri Kimyasal Etkilere Karşı Direnç : Kimyasal maddelerin kullanıldığı hacimlerdeki döşeme ve döşeme kaplama malzemeleri bu malzemelerin etkileme süresi göz önünde tutularak ele alınmalıdır. Söz konusu kimyasal maddeler asitler, bazlar, çözücüler ve yağlar gibi maddelerdir. Bu maddeler özellikle nemlenme, yoğuşma halinde daha da etkin hale gelmektedir. Bu tür yerlerde kullanılacak döşeme kaplamaları kimyasal maddelerin derişikliği, sıcaklığı ve etkileme süresi gibi bütün etkileri göz önüne alarak bilinçli bir analize dayalı olarak seçilmelidir. Kimyasalların veya ağır yoğun bileşiklerin kaplamaların yüzeyine dökülüp içine girerek etkileme riski durumunda kesinlikle yıkama sırasında hem su geçirmez hem de kimyasal etkilere dayanıklılık gerektirir. Döşeme kaplamaları doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bazı asit ve bazların etkisine maruz kalabilirler. Plastik esaslı malzemelerden PVC ve epoksi dışındaki tüm malzemeler üzerinde asitlerin etkileri vardır. Endüstriyel ve gıda üretimi yapılan binaların döşeme kaplamalarını, sık sık etkileyen çok değişik organik ve inorganik kimyasallara dayanıklılık gösterecek niteliklere sahip olmalıdır. Döşeme kaplamaları bütün etkileşimlere karşı dayanıklı olmayabilir

KOKU YOK ETME VE BAKTERİ ÖLDÜRME ÖZELLİĞİ

zemin kaplama uygulamaları Koku Yok Etme ve Bakteri Öldürme Özelliği : Asfalt ve kreozotla emprenye edilmiş ahşap gibi bazı döşeme kaplamaları kullanıldıkları mahallerde hoşa gitmeyen bir koku yayarlar. Bu tür kaplamaların, örneğin gıda maddelerinin saklandığı depolarda kullanılması sakıncalıdır. Bakteri öldüren tanınmış birtakım kaplamalar mikrop bulaşma tehlikesi olan laboratuvar ve hastane gibi yerlerde mikrop üretmemesi nedeniyle kullanılmalıdır. Linolyum ve kolofan reçinesi bu amaçla kullanılabilir. Ayrıca bakteri ve mantar gibi mikroorganizmalar bitüm esaslı malzemeler ve ahşapta çeşitli tahribatlara neden olurlar. Çeşitli bakteri, mantar ve kurtlar ahşabın nişasta ve selüloz yapısını ayrıştırarak beslendiklerinden çok kısa sürede malzemeyi toz haline getirirler. Bu ayrıştırma, rutubetli, karanlık ve sıcak bir ortamda daha da tehlikeli bir hal almaktadır. Ahşap malzemenin kimyasal yapısını ayrıştıran mantar ve kurtlardan korunabilme önlemleri, toprakla temas ettirmemek, sıcak ve rutubetli ortamda kullanmamak ve yapısına çeşitli kimyasal bileşikleri yüzeysel ve basınçlı olarak derinlemesine (emprenye) uygulamaktır.

zemin kaplama uygulaması Biçim Kararlılığı : Döşeme kaplamaları kararlı bir biçime sahip olmalıdır. Normal koşullarda kırılmamalı, bombe yapmamalı ve yapıştığı yerden ayrılmamalıdır. Biçim değişiklikleri sıcaklık, nem, kuruma ve eskimeden ileri gelebilir. Birçok halde, örneğin, ahşapta emprenye etmek ya da önerilen ürünleri kullanmak uygundur. Değişik malzemelerin özelliğini dikkate alarak bilinçli bir yerleştirmeyle uygun bir kullanım sağlanabilir. Döşeme kaplamalarında biçim kararlılığını etkileyen en önemli faktörlerden birisi ısısal genleşmedir. Yapılar devamlı şekilde sıcaklık değişimi ile karşılaştıklarından özellikle dış cephe ve iç yüzeyde ısısal genleşmeye karşı önlemler alınmalıdır. Hızlı ve büyük sıcaklık değişmeleri (yazın bir günlük değişim) küçük ve yavaş sıcaklık değişmelerinden (bütün bir yıl boyunca meydana gelen değişmeler) daha zararlıdır. Döşeme kaplaması uygulamasında, bu nitelikte olanlarda, genleşmeye imkan verecek olan derzlerin dolgu malzemesiyle sıkıca doldurulması bu hareket imkanını büyük ölçüde kısıtlamaktadır. Bu konuda dikkat edilecek bir diğer husus da malzeme seçiminde, genleşme katsayıları birbirinden farklı malzemeleri yan yana getirmemeye dikkat edilmelidir.

zemin kaplama yapan firmalar Temizlik ve Bakım : Döşeme kaplamalarının ilk yatırım maliyeti kadar kullanım maliyeti de önemlidir. Kullanımda en önemli faktör ise temizlik ve bakımdır. Bu bağlamda bir döşeme kaplamasının temizlenmesi hijyenik, estetik ve kullanım süresiyle ilgili olan nedenlerle gereklidir. Kaplamanın cilalanması ya da yağlanması onların kirlenmesini önlediği gibi temizlenmesini de kolaylaştırır. Günümüzde geliştirilmiş olan yeni sentetik birçok malzeme sayesinde değişik döşeme kaplama yüzeyleri işlevin gerekliliklerine uygun olarak cilalanabilmekte ya da kaplanabilmektedir. Böylece kullanım maliyeti düşürülebildiği gibi kullanma süresi de artırılabilir. Döşeme kaplamalarının günlük, haftalık temizleme dışında belli aralıklarla bakımlarının yapılması gerekir. Döşeme kaplamalarında temizlik sorununda genel olarak yıkama ve cilalama olmak üzere iki olasılıktan söz edilebilir. Kaplamalara cila yapılması durumunda cila tipinin malzemeye uygun olmasına çok dikkat edilmelidir. Bazı malzemeler aşırı şekilde gözenekli veya süngerimsi yapıdadır. Bu yüzden bu tip malzemeler cilanın büyük bir miktarını emerler (asfalt gibi). Bu tür durumlarda sıradan yumuşatılmış cilalar yerine özel tip cilalar kullanılabilir. Döşeme kaplamalarında uygulanacak temizleme yöntemi, temizlik maddesi seçimine çok dikkat edilerek yapılmalıdır. Güçlü aşındırıcı maddeler bazı döşeme kaplama yüzeylerine zarar verir ve bazı durumlarda kaplama malzemesiyle kimyasal reaksiyonlar meydana gelebilir.

ZEMİN KAPLAMALARININ İŞLEVSELLİĞİ

Yapı yapma eylemi, istenen herhangi bir amaca uygun bir ve bu biçimi ayakta tutacak strüktürü, amaca uygun bir malzeme ile, yapım tekniğinin olanakları içinde gerçekleştirmektir. Yapı eylemi "mimarlık" denilen sanatsal etkinliğin temel ilkelerini de içerir. Ne var ki bu ilkelerin ötesinde bazı ölçütlerin saptanması mimarlığın daha açık bir tanımı için gereklidir. Yapıda malzeme, projeyi şekillendirerek onun gelecek çağlara kendi özellikleri oranında iletilmesini sağlayan, üretim teknolojisi, yapı ekonomisi, yapı fiziği ve insan konforu ile yakından ilişkili bir eleman olmuştur. Günümüzde, gelişen yapı fiziği kavramı açısından malzemeye yaklaşımda, malzemenin yapı içinde veya dışında oluşan fiziksel ortamın sentezinden hareketle seçimine gidilmesi, yapı sağlığı yanında yapının içinde yaşayan insanların konforunu da karşılayacak biçimlerde yan yana getirilmesi gerekir. Yapı bileşenleri, karşılamaları gerekli gereksinmeleri ve gereklilikleri, kendilerini oluşturan yapı malzemelerinin özellikleriyle karşılarlar. Çevreden kaynaklanan malzemenin önce yapıdan bağımsız olarak yapı malzemesi durumunu alması sonrada yapı malzemesinin yapı bileşeni içerisinde yer alması; yapı malzemesi özelliklerinin, soyutlanmış malzeme özellikleri olarak değil, yapı bileşeni içindeki işlevine bağımlı özellikler olarak değerlendirilmesini gerektirir. Yapı bileşeni yukarıda tanımlanan anlamda bir mekan bileşeni ise, o mekan bileşenini oluşturan yapı malzemelerinin, kullanıcıların o mekan bileşeninden karşılanmasını istediği gereksinmeleri karşılayacak özelliklerde olmasını gerektirir. Mekan bileşenini oluşturan malzeme özelliklerinin kullanıcı gereksinimlerini karşılayan özellikler olması, kullanım gereksinimlerini karşılayacak özelliklere sahip olan yapı malzemesinin, diğer yapı malzemeleri arasından doğru seçilmesiyle olasıdır. Döşeme ve kaplamaları binanın en önemli yapı elemanlarından biridir. Çünkü insanlar günlük ihtiyaçlarının büyük bir kısmını döşemeler üzerinde geçirerek karşılarlar. Bu yüzden döşeme kaplamaları seçimi, işleve uygun malzeme seçimi büyük önem kazanmaktadır. Bir döşeme kaplaması tanımlarken; önce hangi gereksinmeleri karşıladığını, yani hangi amaçla kullanılacağını belirlenir. Kullanılabilir olmanın birinci koşulu, kaplamanın amaca uygun biçimde seçilip, uygulanmasıdır. Örneğin, trafik harekatının çok olduğu bir binada aşınmaya dayanıklı olmayan bir malzeme seçimi, hem estetik, konfor, hem de maliyet açısından hiç de uygun olmaz.

ZEMİN KAPLAMA FİYATLARI

Zemin kaplama fiyatları kullanılacak malzemenin ve uygulama yapılacak mekanın özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Zemin kaplama fiyatı almak için ücretsiz keşif formumuzu doldurabilir ya da 0216 354 00 91 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede size ulaşarak ücretsiz keşif randevu işlemlerinizi gerçekleştirecektir.