Ahşap Parke Uygulamaları

ahşap laminat parke

ahşap laminat parke fiyatları ahşap lamine parke ahşap lamine parke fiyatları

Ahşap parkeler, yüzeyleri düzgün, kalınlığı homojen, yan ve baş yüzeylerde birbirleri ile birleştirilmesini sağlayacak şekilde lamba ve zıvana açılmış olan prizma şeklinde zemin kaplama malzemesidir.

Ahşap parke, TS 73'e göre kalınlıkları %2'lik bir toleransla 17 ve 22 mm'dir. Genişlikleri, 5 mm'lik farkla 30-100 mm arasında değişir; uzunlukları 50'şer mm farkla 200-1000 mm arasındadır. Ahşap parkeler görünüş özelliklerine göre 1.sınıf, 2.sınıf ve 3.sınıf olarak üç gruba ayrılırlar.

Her parkede olduğu özellikle ahşap parkenin döşenmesinde de çok dikkatli ve detayına uygun uygulama yapılması gerekir. Bu işlemler, zemin hazırlığından itibaren, parkenin sistrelenip cila işleminin bitmesine kadar olan aşamalardır. Yanlış hazırlanmış bir zemin parkeden beklenen performansları göstermesini engelleyecektir. Uygulamanın yanlış olmasından dolayı zamanla kabarma, açılma gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir.

Ahşap parke, kör döşemeye ve doğrudan doğruya kadronlara çakılarak ya da şap üzerine yapıştırılarak döşenir. Parkelerin, özellikle şap üzerine yapıştırılmadan önce zeminin çok iyi hazırlanması gerekir. Bunlar kısaca;

ahşap parke birim fiyat Şap; düzgün, sert, temiz ve kuru olmalıdır.

ahşap parke çeşitleri ve fiyatları Şapın sertliğini görmek için, sivri uçlu bir metal ile çizerek derin bir çizginin oluşmamasına dikkat edilmelidir.

ahşap parke desenleri Şap; mevsime göre 21-45 gün bekletilmelidir.

ahşap parke döşeme detayı Şap kalınlığı 2.5-3 cm olmalıdır.

ahşap parke döşeme fiyatları Parke döşenecek mekanın alçı, sıva ve her türlü pislikten arındırılması gerekir.

ahşap parke firmaları Döşemede kesinlikle içinde su ihtiva eden yapıştırıcı kullanılmamalıdır.

ahşap parke fiyat listesi Eski parkenin üzerine uygulama yapılacaksa, eski parkenin cilası kazındıktan sonra yapılmalıdır.

ahşap parke fiyatı Özellikle nemli bölgelerde, parkenin ortam rutubetine uyum sağlaması için en az 10-15 gün önceden döşenecek olduğu mekana getirilip kolilerin ağzı açılmalıdır.

ahşap parke fiyatları Parke döşeme kaplamalarının ek yerlerinin açılmaması için nem yüzdesinin %8-14 arasında olması gerekir. Ancak çok kuru ortamlarda bu alt sınıra uyulmalıdır.

Parkeler zemine beyaz tutkalla yapıştırılır. Bir başka yöntem ise, zemin parke zifti ile astarlanır, astarlanan zemin kuruduktan sonra ahşap parkeler kaynayan parke ziftine bastırılarak döşenir. Daha sonra döşenmiş parkeler sistre motoru ile kum zımparalarla işlem görür. Sistre uygulandıktan sonra bir kat astar atılarak bir kat cila uygulanır. Kuruyan cila üzerine cila macunu yapılır. Ahşap parkelerde döşeme sonrası sistre ve cila ile ortaya çıkan renk farkı problemi görülmektedir. Ahşap parkelerin bir diğer uygulanma biçimi de, kadronlar üzerine kör döşemeye ve doğrudan kadrona çakılmasıyla yerine tesbit edilir. Yapıştırma sisteminde meydana gelen kabarmalar, açılma gibi istenmeyen durumlar, kadronlu uygulamada daha az görülür. Ama bu tip uygulama daha pahalı ve işçiliği daha uzun ve zordur. Ahşap parke konstrüksiyonu 5/5 cm boyutlarında ahşap kadronların üzerine çakılan ahşap bir kaplama ile başlamaktadır. Yapım tamamlandıktan sonra üstüne başka malzemeler geldiği için görülemeyen bazı yapı elemanları gibi bir katmana da "kör döşeme" adı da verilir. Kör döşemenin işlevi, üstüne döşenecek daha küçük boyutlu ahşap parkelerin çakılabilmesini ve istenildiği motifte uygulanabilmesini sağlamaktır. Ahşap kadronların araları, üstüne çakılacak kaplama tahtalarının uzunluklarına göre 50-60 cm. arasında değişir. Kaplamaların fazla konsol çalışmaması için kadronlar duvarlara yakın, ancak temas etmeyecek şekilde başlatılmalıdır.

Ahşap Mozaik Parke

Roma mozaiği gibi, atölyede, kareler meydana getirecek şekilde bir kağıda yapıştırılan 1 cm kalınlığında, 2x10 cm' lik ahşap parçalardan ibaret döşeme kaplamasıdır. Mozaik parkelerin, ahşap parkeler gibi zıvana ve lambaları yoktur, yani birbirine geçmeli değildir. Mozaik parkelerin ahşap parkelere göre kalınlıkları daha az olduğundan daha az dayanıklıdır.

Mozaik parke uygulaması genel olarak iki türlüdür. İlk uygulama şeklinde kağıda ya da fileye yapıştırılmış mozaik parkeler, yüzeyi çelik mala perdahlı bir çimento aldık üzerine bitümle yapıştırılır. Daha sonra kağıt çıkarılarak yüzeyin verniklenmesi, cilalanması gibi işlemlerle uygulama tamamlanır. Fileye yapıştırılmış olanlarda file altta kalacağı için üst yüzey verniklenmiş olarak piyasaya sürülür.

Bir diğer uygulama şekli; daha çok darbe sesini geçirmemek amacıyla dış ülkelerde uygulanmaktadır. Bu amaçla 8 mm kalınlıkta delikli yumuşak ahşap lif levha seçilir. Üzerine 2 cm kalınlıkta sıcak asfalt şapı dökülür ve standart bir yapıştırıcıyla mozaik parkeler kağıtlı yüz üste gelecek şekilde yapıştırdın Zımpara, cila, parlatma gibi yüzey işlemlerinin yapılmasından sonra işlem tamamlanır. Mozaik parke döşeme kaplamalarının belirli aralıklarla cilası yenilenmelidir. Özellikle sudan korunmalıdır.

TS 3482'e göre ahşap mozaik parkeler görünüş özellikleri (üst yüzeyde) bakımından 1.sınıf (Ekstra), 2.sınıf (Ekonomik) ve 3.sınıf (Endüstriyel) olmak üzere üç grupta sınıflandırılmıştır.

Ahşap Lamine Parke

Tam otomatik kurutma fırınlarında kullanım rutubetine uygun olarak kurutulmuş üç kat ahşap malzemenin birbirine dik açı oluşturacak şekilde lamine edilmesiyle yapılmaktadır. Böylece ahşabın en büyük problemi olan su ve rutubetten etkilenmesi en aza indirilmiş olur.

Son yıllarda, parke yapımında kullanılan değerli ağaçlardan daha çok yaralanmak ve lamine yapılan nedeniyle ağacın çalışmasını en aza indirmek amacıyla toplam kalınlığı 14 mm olan lamine parkeler üretilmeye başlanmıştır. Aşınma tabakasını oluşturan değerli ağacın kalınlığı 3.5-4 mm olan bu parkeler lamba-zıvanalı ve değişik genişlikte üretilmektedir. Alt tabakaları genelde beyaz çam türü ve nispeten ucuz ağaçlardan yapılmaktadır. Parkeler, orta tabakasının lifleri parkenin genişliği doğrultusunda olmak üzere, toplam üç tabakadan oluşmaktadır. Zıvana kalınlığını oluşturan orta tabakanın kalınlığı 7.5 mm'dir. Orta tabaka ve ona dik doğrultuda olan alt tabakada yine malzemenin eni doğrultusunda parçalardan oluşmaktadır. Yüzey işlemleri bitmiş olarak piyasaya sunulan bu kaplamalar, özel yapıştırıcıyla çok düzgün yüzeyli bir çimento şap üzerine yapıştırılır. Ahşap lamine parkeler çizilmeye dayanıklı, sağlığa zararlı katkı maddesi içermeyen ultraviyole cila ile 6 kat cilalanır, bu nedenle parke ömrü daha uzun olmaktadır. Ayrıca toz, duman ve bakteri barındırmaz. Bu tip parkeler daha çok 95, 125, 155, 195 mm eninde; 80, 120, 160, 240 cm boyunda üretilmektedir.

Ahşap Laminat Parke

Laminat parkeler her iki yüzü melamin emdirilmiş ahşap desenli kağıt kaplı, ortası MDF'den (middle density fibreboard) oluşan, laminat diye adlandırılan 8 mm kalınlık, 195 mm en ve 2-3 m boyda lamba-zıvanalı parkelerdir. MDF yüzeyi, laminat ve doğal ahşap kaplı parkedir.

Laminat parke dört farklı tabakadan meydana gelmiş kompozit bir malzemedir. En üst tabakadan başlayarak:

ahşap parke fiyatları istanbul Üst Koruyucu Kaplama : Aşınmaya, çizilmeye ve darbelere dayanıklı tabakadır.

ahşap parke kaplama Dekoratif Tabaka : Çeşitli desen ve renklerde melamin emdirilmiş özel kağıt tabakadır.

ahşap parke m2 fiyatları Sert Ahşap Lif Levha : Suya ve neme dayanıklı MDF ahşap liflerinden imal edilir ve bu liflerin çok özel tutkallarla yüksek basınç ve yoğunlukta sıkıştırılmasıyla elde edilen taşıyıcı ana gövdedir.

ahşap parke metrekare fiyatı Alt Yüzey Kaplama : Laminat parkenin dengeli, düz ve formunda kalmasını sağlayan rutubete dayanıklı, koruyucu özel melamin kaplamadır.

Ahşap Parke Nasıl Yapılır?

Ahşap laminat parkelerin uygulamasında iki yöntem vardır. Birincisi diğer ahşap parkelerde olduğu gibi çok düzgün yüzeyli çimento şap üzerine özel yapıştırıcısıyla yapıştırılarak uygulanır.

Son yıllarda ikinci sistem daha çok uygulanmaya başlanmıştır. Yüzer sistem olarak bilinen bu sistemde çok düzgün yüzeyli çimento şap üzerine polietilen şilte serilir. Laminat parke döşenecek yüzeyin şapının aynı zamanda kuru olması gerekir. Parkelerin döşenmesi duvar kenarından zıvana tarafı duvara bakacak şekilde başlanır. Parkeler polietilen şilte üzerine sadece lamba-zıvanalı yüzeylerinden birbirine yapıştırılmak suretiyle uygulaması yapılır. Ahşap laminat parkeler cilalı olarak piyasaya sunuldukları için cila gerektirmez.

Ahşap laminat parkelerin yüzer sistem olarak uygulanmalarında bazı faydaları vardır. Parke döşenmeden önce serilen polietilen şilte ayak sesleriyle oluşan darbe sesini alt katlara geçmesini azaltıcı etkisi vardır. Şilte aynı zamanda döşemeden gelebilecek nem etkilerinden parkeyi korur. Yüzer sistem mekanın konfor etkilerin olumlu katkısı vardır. Şilte döşemeye esneklik kazandırır. Bu şekilde yürümek daha kolay ve rahattır.

Yüzer sistem parkelerin farklı yönlerde döşenmesi ve birleşme noktalarının birbirine yakın olması gerektiğinde kullanılmaz. Bu durumda yapıştırma sistemi uygulanır. Yine 250 m2'den daha geniş mekanlarda ve ticari alanlarda yapıştırma sistemi tercih edilir.

Ahşap Parke Renkleri

Ahşap parke renkleri, doğal ahşap malzemelerinin farklı tonlarını ve renklerini yansıtan geniş bir yelpazeye sahiptir. Ahşap parkeler genellikle açık renk tonlarından koyu renk tonlarına kadar birçok renk seçeneği sunarlar. İşte bazı yaygın ahşap parke renkleri:

Doğal: Ahşap parke, doğal ahşap rengi ve dokusuyla en çok tercih edilen renktir. Doğal ahşap renkleri genellikle beyaz, krem, bej ve kahverengi tonlarında olur.

Koyu Kahverengi: Koyu kahverengi ahşap parkeler, zeminde derinlik ve zenginlik hissi yaratır. Bu renk, modern ve lüks bir görünüm sağlar.

Gri: Gri ahşap parkeler, modern ve endüstriyel bir görünüm yaratır. Bu renk, minimalist dekorasyon stilleriyle uyumlu olabilir.

Kırmızı: Kırmızı ahşap parkeler, sıcak ve rustik bir görünüm yaratır. Bu renk, geleneksel ve rustik dekorasyon stilleriyle uyumlu olabilir.

Siyah: Siyah ahşap parkeler, modern ve sofistike bir görünüm yaratır. Bu renk, minimalist dekorasyon stilleriyle uyumlu olabilir.

Ahşap parkeler genellikle özel renklerle de üretilebilir. Zemin kaplaması satıcıları, müşterilerin taleplerine göre özel renklerde ahşap parkeleri de üretebilirler.

Ahşap Parke Desenleri

Ahşap parke, doğal bir malzeme olduğu için farklı renkler ve desenler sunar. Ahşap parke desenleri, ağaç türlerine, renk tonlarına ve kesim tekniklerine bağlı olarak değişebilir. İşte bazı popüler ahşap parke desenleri:

Düz kesim: Bu, en basit ve en yaygın ahşap parke desenlerinden biridir. Bu desende ahşap parke, düz ve tek yönlü bir şekilde kesilir. Bu desen, modern bir görünüm sağlar.

Chevron: Chevron deseni, V şeklindeki ahşap parke panellerinin kesiştiği bir desendir. Bu desen, oda içinde hareket ve dinamizm sağlar.

Herringbone: Herringbone deseni, ahşap parke panellerinin diğerine göre dik açılarla kesildiği bir desendir. Bu desen, geleneksel ve klasik bir görünüm sağlar.

Balık Sırtı: Balık Sırtı deseni, ahşap parke panellerinin birbirine göre 45 derecelik bir açıyla kesildiği bir desendir. Bu desen, yüksek endüstriyel tarzda bir görünüm sağlar.

Basketweave: Basketweave deseni, ahşap parke panellerinin kare şeklinde birbirine dokunduğu bir desendir. Bu desen, klasik ve geleneksel bir görünüm sağlar.

Kavisli: Kavisli desen, ahşap panellerin kavisli veya yuvarlak şekillerde kesilerek oluşturulur. Bu desen, daha modern bir tarzda dekorasyon sağlar.

Ahşap parke desenleri, zemine ve dekorasyon tarzına uygun olarak seçilebilir. Desenlerin birleştirilmesi veya farklı renklerin kullanımı, yaratıcı ve kişisel bir dekorasyon sağlayabilir.

Ahşap Parke Ölçüleri

Ahşap parkeler, farklı ölçülerde üretilen zemin kaplama malzemeleridir. Standart ahşap parke ölçüleri, üretici firmalara ve ülkelere göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, ahşap parkelerin eni, kalınlığı ve uzunluğu birbirinden farklıdır. İşte bazı yaygın ahşap parke ölçüleri:

En: Ahşap parkelerin eni genellikle 7 cm ile 15 cm arasında değişir. Bu enler, farklı dekorasyon stillerine ve zemin alanlarına uygun olarak seçilebilir.

Kalınlık: Ahşap parkelerin kalınlığı genellikle 10 mm ile 20 mm arasında değişir. Kalın ahşap parkeler, daha dayanıklı ve uzun ömürlü olabilirler.

Uzunluk: Ahşap parkelerin uzunluğu, genellikle 30 cm ile 120 cm arasında değişir. Uzun parkeler, büyük alanlar için daha uygun olabilirken, kısa parkeler daha küçük alanlar için daha uygundur.Ahşap parkeler ayrıca farklı şekillerde de üretilebilirler. Örneğin, bazı parkeler dikdörtgen şeklindeyken, bazıları kare şeklindedir. Ayrıca bazı ahşap parkeler farklı açılarda da kesilebilirler. Bu nedenle, ahşap parkelerin ölçüleri satın alınmadan önce dikkatlice incelenmeli ve uygulanacak alana uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Lamine Parke Ölçüleri

Lamine parke, yüzeyindeki desen ve dokular ile ahşap görünümü sağlayan bir zemin kaplama malzemesidir. Lamine parke ölçüleri, üretici firmalara ve ülkelere göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, lamine parkelerin eni, kalınlığı ve uzunluğu birbirinden farklıdır. İşte bazı yaygın lamine parke ölçüleri:

En: Lamine parkelerin eni genellikle 12 cm ile 20 cm arasında değişir. Bu enler, farklı dekorasyon stillerine ve zemin alanlarına uygun olarak seçilebilir.

Kalınlık: Lamine parkelerin kalınlığı genellikle 7 mm ile 15 mm arasında değişir. Kalın lamine parkeler, daha dayanıklı ve uzun ömürlü olabilirler.

Uzunluk: Lamine parkelerin uzunluğu, genellikle 120 cm ile 200 cm arasında değişir. Uzun parkeler, büyük alanlar için daha uygun olabilirken, kısa parkeler daha küçük alanlar için daha uygundur.

Lamine parkeler ayrıca farklı şekillerde de üretilebilirler. Ayrıca bazı lamine parkeler farklı açılarda da kesilebilirler. Bu nedenle, lamine parkelerin ölçüleri satın alınmadan önce dikkatlice incelenmeli ve uygulanacak alana uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Laminant Parke Ölçüleri

Laminant parke, ahşap görünümü ve hissi veren, dayanıklı bir zemin kaplama malzemesidir. Laminant parke ölçüleri, üretici firmalara ve ülkelere göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, laminant parkelerin eni, kalınlığı ve uzunluğu birbirinden farklıdır. İşte bazı yaygın laminant parke ölçüleri:

En: Laminant parkelerin eni genellikle 15 cm ile 30 cm arasında değişir. Bu enler, farklı dekorasyon stillerine ve zemin alanlarına uygun olarak seçilebilir.

Kalınlık: Laminant parkelerin kalınlığı genellikle 6 mm ile 12 mm arasında değişir. Kalın laminant parkeler, daha dayanıklı ve uzun ömürlü olabilirler.

Uzunluk: Laminant parkelerin uzunluğu, genellikle 120 cm ile 200 cm arasında değişir. Uzun parkeler, büyük alanlar için daha uygun olabilirken, kısa parkeler daha küçük alanlar için daha uygundur.

Ahşap Parke Araları Nasıl Doldurulur?

Ahşap parke araları, parkenin doğal genleşme ve büzülme süreci nedeniyle zaman içinde açılabilir. Bu araların doldurulması, parkenin ömrünü uzatmak ve daha şık bir görünüm sağlamak için önemlidir. İşte ahşap parke aralarının doldurulması için izlenebilecek adımlar:

Parkenin aralarındaki kir, toz ve diğer yabancı maddeler temizlenmelidir. Bu, ahşap parke aralarının daha iyi bir şekilde doldurulmasına yardımcı olur.

Ahşap parke araları, özel bir ahşap dolgu maddesi veya ahşap macunu ile doldurulabilir. Bu malzemeler, ahşap parke aralarının doğal tonlarına uygun olarak seçilmelidir.

Ahşap dolgu malzemesi veya ahşap macunu, spatula veya küçük bir mala yardımıyla ahşap parke aralarına uygulanmalıdır. Malzeme, aralara iyice bastırılmalı ve fazlalıklar temizlenmelidir.

Dolgu malzemesi veya ahşap macunu tamamen kuruduktan sonra, parke aralarının üzerindeki fazla malzeme zımpara kağıdı veya bir zımpara tahtası kullanılarak temizlenmelidir.

Ahşap parke araları daha sonra cilalanabilir veya verniklenebilir. Bu, ahşap parke aralarının daha uzun ömürlü olmasını ve daha estetik bir görünüm kazanmasını sağlar.

Bu adımların uygulanması, ahşap parke aralarının doldurulmasında yardımcı olabilir. Ahşap döşeme uzmanından yardım almak, daha iyi sonuçlar elde etmek için faydalı olabilir.

Ahşap Parke Boyama Nasıl Yapılır?

Ahşap parkeyi boyamak, parkeye farklı bir renk vermek veya eski ve yıpranmış bir parkeyi yenilemek için kullanılabilir. Ahşap parke boyama işlemi için izlenebilecek adımlar şunlardır:

Parke zemini iyice temizlenmeli ve kurutulmalıdır. Bu, boya tutunmasını sağlamak için önemlidir.

Ahşap parke boyası, uygun bir boyama fırçası veya rulo yardımıyla uygulanmalıdır. Fırça, zor ulaşılabilen alanlara ve kenarlara uygulamak için kullanılabilirken, rulo daha geniş alanları boyamak için daha uygundur.

İlk kat boyadan sonra, ahşap parke yeterince kurumalı ve tekrar hafifçe zımparalanmalıdır. Bu, boya tutunmasını arttırabilir ve daha pürüzsüz bir yüzey elde etmenizi sağlayabilir.

İkinci kat boya, aynı şekilde uygulanmalıdır. İki kat boya, daha zengin ve daha canlı bir renk elde etmenizi sağlayabilir.

Ahşap parke boyama işlemi bittikten sonra, boya yeterince kuruduktan sonra verniklenebilir. Vernik, ahşap parkeyi korur ve daha dayanıklı hale getirir.

Ahşap parke boyama işlemi, dikkatli bir hazırlık ve doğru malzeme kullanımı gerektirir. Ayrıca, boyama işleminden önce ahşap parke üzerindeki cila veya vernik gibi kaplamaların çıkarılması gerekebilir. Ahşap parke boyama işlemi, bir ahşap döşeme uzmanı tarafından da yapılabilir veya yönlendirilebilir.

Ahşap Parke Cilası Nasıl Yapılır?

Ahşap parke cilalamak, parkeyi korumak ve daha estetik bir görünüm kazandırmak için önemlidir. İşte ahşap parke cilalama işlemi için izlenebilecek adımlar:

Ahşap parke zemini iyice temizlenmeli ve kurutulmalıdır. Bu, cilanın doğru bir şekilde tutunmasını sağlamak için önemlidir.

Parke cilası, uygun bir fırça veya rulo yardımıyla uygulanmalıdır. Fırça, zor ulaşılabilen alanlara ve kenarlara uygulamak için kullanılabilirken, rulo daha geniş alanları cilalamak için daha uygundur.

İlk kat ciladan sonra, ahşap parke yeterince kurumalı ve tekrar hafifçe zımparalanmalıdır. Bu, cilanın tutunmasını artırabilir ve daha pürüzsüz bir yüzey elde etmenizi sağlayabilir.

İkinci kat cilanın uygulanması, aynı şekilde yapılmalıdır. İki kat cilalama, daha zengin ve daha canlı bir görünüm elde etmenizi sağlayabilir.

Ahşap parke cilama işlemi tamamlandıktan sonra, cilalı yüzey yeterince kurumalıdır. Kuruduktan sonra, cilalı yüzey tekrar hafifçe zımparalanabilir ve daha sonra temizlenmelidir.

Ahşap parke cilama işlemi, doğru hazırlık ve doğru malzeme kullanımı gerektirir. Ahşap parke yüzeyi, cilalamadan önce ayrıca zımparalanmalı ve düzleştirilmelidir. Ayrıca, cilalamadan önce ahşap parke üzerindeki boyalar veya kaplamalar çıkarılmalıdır.

Ahşap Parke Çizikleri Nasıl Giderilir?

Ahşap parke yüzeyindeki çizikler, parkeyi eski ve yıpranmış görünümden kurtarmak için giderilmesi gereken yaygın bir sorundur. İşte ahşap parke çiziklerini gidermek için izlenebilecek adımlar:

Ahşap parke yüzeyi iyice temizlenmeli ve kurutulmalıdır. Bu, çizikleri daha iyi görmek ve doğru bir şekilde onarmak için önemlidir.

Parke yüzeyindeki çizikler, ahşap renginde uygun bir dolgu malzemesiyle doldurulabilir. Dolgu malzemesi, spatula veya mala yardımıyla uygulanabilir. Doldurma işlemi tamamlandıktan sonra, dolgu malzemesi yeterince kurumalıdır.

Kuruduktan sonra, dolgu malzemesinin üzeri hafifçe zımparalanmalı ve pürüzsüz hale getirilmelidir.

Ahşap parke yüzeyi tekrar temizlenmeli ve cilalanmalıdır. Cilalama, ahşap parke yüzeyini korur ve daha uzun ömürlü hale getirir.

Ahşap parke yüzeyindeki çizikler, doğru hazırlık ve malzeme kullanımı ile kolayca giderilebilir. Ancak, çiziklerin çok büyük veya derin olduğu durumlarda, parke tamir edilemez hale gelebilir ve yenisiyle değiştirilmesi gerekebilir. Ayrıca, ahşap parke yüzeyindeki çizikleri gidermek için doğru malzemelerin kullanılması ve işlemin dikkatle yapılması önemlidir. 

Parkeyi Çiziklere Karşı Nasıl Koruyabiliriz?

Ahşap parke, evlerde sıcak ve doğal bir his uyandıran güzel bir seçimdir. Ancak, günlük kullanım sırasında parke yüzeyinde çizikler oluşabilir. İşte parkeyi çiziklere karşı korumak için bazı ipuçları:

Halı ve paspas kullanın: Halı ve paspaslar, parke yüzeyini çiziklerden koruyabilir. Yüksek trafikli alanlarda yerleştirilen halılar, aşınma ve çizilmelere karşı ekstra koruma sağlayabilir.

Ayak koruyucuları kullanın: Mobilya ayaklarındaki keskin uçları kapatmak için mobilya ayak koruyucuları kullanın. Bu, ayaklarınızın parkeye zarar vermesini önleyebilir.

Ağırlık kaldırmaktan kaçının: Parkeye aşırı yük bindirmek, çiziklere neden olabilir. Ağır eşyaların taşınması sırasında koruyucu kaplama veya pedler kullanılabilir.

Parke temizliğinde dikkatli olun: Parke temizliğinde kullanılan malzemeler, parkeye zarar verebilir. Sert fırçalar veya aşındırıcı temizleyiciler yerine, ahşap dostu temizleyiciler ve yumuşak fırçalar kullanın.

Güneş ışığından koruyun: Güneş ışığı, ahşap parke yüzeyinde renk değişikliklerine ve çiziklere neden olabilir. Perdeler veya jaluziler kullanarak, parke yüzeyini güneş ışığından koruyun.

Bakımı düzenli olarak yapın: Ahşap parke yüzeyinin düzenli bakımı, çiziklerin önlenmesine yardımcı olabilir. Bu, düzenli süpürme, silme ve cilalama işlemlerini içerir.

Ahşap parke, doğru bakım ve koruma ile yıllarca dayanabilir. Parkeyi çiziklere karşı korumak için bu ipuçlarına dikkat edin ve zamanında bakım yapın.

Ahşap Parke Gıcırtısı Nasıl Giderilir?

Ahşap parke gıcırtıları, aşınmış, gevşek veya kuru ahşap panellerin birbirine sürtünmesi nedeniyle oluşabilir. İşte ahşap parke gıcırtılarını gidermek için bazı öneriler:

Parke altına bakın: Ahşap parke gıcırtılarının nedeni genellikle ahşap panellerin altındaki alt yapıda yatan sorunlardır. Parke altındaki alt yapıyı inceleyin ve gevşek veya hasarlı parçaları onarın.

Nemlendirici kullanın: Ahşap parke panelleri kuru olduğunda gıcırtı yapabilirler. Bunu çözmek için, nemlendirici kullanarak ahşap panelleri nemlendirebilirsiniz.

Yağlama işlemi: Ahşap parke panellerinin birbirine sürtünmesi nedeniyle gıcırtı oluşuyorsa, biraz yağlama yaparak sürtünmeyi azaltabilirsiniz. Bu işlem için ahşap dostu bir yağ kullanın ve fazla yağı silerek temizleyin.

Sert zemin altlığı kullanın: Parke altına konulacak zemin altlığı, parke panellerinin birbirine sürtünmesini önleyebilir. Sert zemin altlıkları, parke altına yerleştirilebilir ve gıcırtıyı azaltabilir.

Ahşap tutkalı kullanın: Ahşap tutkalı, gevşek veya aşınmış ahşap panelleri birbirine sıkıca bağlayabilir. Bu, gıcırtıları önlemeye yardımcı olabilir.

Profesyonel yardım: Ahşap parke gıcırtıları hala devam ediyorsa, bir ahşap döşeme uzmanına danışabilirsiniz. Profesyonel, parke altında gizli bir sorun olduğunu tespit edebilir ve sorunu çözebilir.

Ahşap Parke Kabarması Nasıl Giderilir?

Ahşap parke kabarması, nem veya su hasarı, kötü yerleştirme veya aşırı sıcaklık nedeniyle oluşabilir. İşte ahşap parke kabarmasını gidermek için bazı öneriler:

Nedeni bulun: Kabarmaya neden olan sorunu belirleyin. Nem veya su hasarı, kabarmaya neden olabilen yaygın sorunlardır. Hasarlı panelleri değiştirmeniz veya tamir etmeniz gerekebilir.

Nem oranını düşürün: Ahşap parke kabarması, yüksek nem seviyeleri nedeniyle oluşabilir. Nem oranını düşürmek için bir nem alma cihazı kullanabilirsiniz.

Ahşap panelleri kurutun: Ahşap parke kabarması, aşırı nem veya su hasarı nedeniyle oluştuysa, hasarlı ahşap panelleri kurutun. Ahşap panelleri hava akışı olan bir alanda kurutun ve nemli bir bezle nem oranını kontrol edin.

Panelleri yeniden yerleştirin: Kabarmış ahşap parke panellerini yerinden çıkarın ve yenileriyle değiştirin. Yeni panelleri yerleştirirken, doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun.

Parkeyi yenileyin: Eğer ahşap parke kabarması çok yaygın ise, parkeyi yenilemek en iyi seçenek olabilir. Yeni parke döşemeden önce, kabarmaya neden olan sorunu çözmeniz gerekebilir.

Profesyonel yardım: Ahşap parke kabarması sorunu hala devam ediyorsa, bir ahşap döşeme uzmanına danışabilirsiniz. Profesyonel, sorunun nedenini tespit edebilir ve çözüm önerileri sunabilir.

Ahşap Parke Lekesi Nasıl Çıkar?

Ahşap parke üzerindeki lekeler, türlerine ve ne kadar derin olduklarına bağlı olarak çeşitli yöntemlerle çıkarılabilir. İşte ahşap parke lekelerini çıkarmak için bazı öneriler:

Sıcak su ve sabun: Ahşap parkeye sıcak su ve sabun uygulayarak lekeleri çıkarabilirsiniz. Bu işlem için ılık su ve hafif bir temizlik deterjanı kullanın. Ahşap parkeyi nemli bir bezle silin ve temiz su ile durulayın. Ancak, ahşap parkeyi aşırı nemli hale getirmekten kaçının.

Sirke: Sirke, ahşap parke lekelerini çıkarmak için etkili bir ev çözeltisidir. Su ve sirkeyi karıştırın ve ahşap parkeyi bu karışımla temizleyin. Ancak, ahşap parkeyi sadece hafifçe nemlendirmek için yeterli miktarda kullanın.

Limon suyu: Limon suyu, ahşap parke lekelerini çıkarmak için başka bir doğal çözeltidir. Limon suyu ve suyu karıştırın ve ahşap parkeyi temizleyin. Limon suyu, zeminin rengini açabileceği için özellikle açık renkli ahşap parke için önerilir.

Karbonat: Karbonat, ahşap parke lekelerini çıkarmak için kullanışlı bir malzemedir. Su ile karbonatı karıştırın ve bir macun oluşturun. Macunu ahşap parkeye uygulayın ve bir süre bekletin. Daha sonra nemli bir bezle macunu temizleyin.

Ahşap parke temizleyicileri: Ahşap parke temizleyicileri, lekeleri çıkarmak için özel olarak formüle edilmiştir. Ancak, her zaman üreticinin talimatlarını takip edin ve ahşap parkeyi aşırı nemlendirmekten kaçının.

Lekeleri çıkarmak için her zaman en hafif yöntemleri deneyin ve ahşap parkeyi aşırı nemlendirmekten kaçının. Ayrıca, ahşap parkeyi çiziklerden ve aşınmadan korumak için halı veya mobilya kaydırmazları kullanarak önlem alabilirsiniz.

Ahşap Parke Yanığı Nasıl Çıkar?

Ahşap parke üzerindeki yanık izlerinin çıkarılması oldukça zordur, ancak bazı yöntemlerle lekeyi hafifletmek mümkündür. İşte ahşap parke yanığı nasıl çıkarılacağına dair bazı öneriler:

Zımparalama: Yanık izi hafifse, ahşap parkeyi hafifçe zımparalayarak lekeyi gidermeye çalışabilirsiniz. Ancak, bu işlem ahşap parkeyi daha da hasarlı hale getirebilir, bu nedenle çok dikkatli olun.

Ahşap parkeyi kesmek: Eğer yanık izi çok büyükse, parke panelini keserek çıkarabilirsiniz. Daha sonra, yeni bir parke paneli ile değiştirin.

Sirke ve karbonat: Yanık izinin hafifletilmesine yardımcı olmak için, bir çorba kaşığı karbonat ve 1/4 su bardağı sirkeyi karıştırarak bir macun oluşturun. Ahşap parkeye macunu uygulayın ve bir süre bekleyin. Daha sonra, macunu nemli bir bezle temizleyin.

İkinci bir kat kaplama: Yanık izi çok büyük değilse, ikinci bir kat kaplama yaparak lekeyi gizleyebilirsiniz. Ancak, bu işlem ahşap parkeyi aşırı kalın hale getirerek sorun yaratabilir.

Ahşap parke yanıkları zor çıkarılabilen lekelerdir. Yanık izinin büyüklüğüne ve hasar durumuna bağlı olarak, yanık izini hafifletmek için çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz. Ancak, yanık izi çok büyükse, ahşap parke panelini keserek çıkarmak en iyi seçenek olabilir. 

Ahşap Parke Temizliği ve Bakımı

Vakumlama ve ıslak-kuru paspaslama yapılır. Haftada 2-3 defa kaymayan cila ile parlatılır. Yüzeyin aşınmasına neden olduğu için temizliğinde deterjan kullanılmaması tavsiye edilir. Döşeme uygulaması tamamlandıktan 24 saat sonra uygun temizleyici ya da nemli bezle silinmelidir. Rutin temizlik için aşındırıcı olmayan her türlü kimyasal kullanılabilir. Çıkması zor olan lekeler ve izler için parkeye zarar vermeyen ve iz bırakmayan alkol ve aseton içeren çözücüler kullanılabilir.

Ahşap Parke Fiyatları

Ahşap parke fiyatları kullanılacak malzemenin ve uygulama yapılacak mekanın özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Ahşap parke fiyatı almak için ücretsiz keşif formumuzu doldurabilir ya da 0216 354 00 91 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede size ulaşarak ücretsiz keşif randevu işlemlerinizi gerçekleştirecektir.

 

Ahşap Parke Teknik Şartnamesi

Ahşap parke, doğal ahşap malzemelerden yapılan, odun yüzeyleri işlenerek elde edilen bir zemin kaplamasıdır. Ahşap parke teknik şartnamesi, ahşap parkenin özelliklerini, kalitesini, uygulama yöntemlerini ve diğer teknik detayları tanımlar. İşte ahşap parke teknik şartnamesinde yer alması gereken bazı özellikler:

Malzeme: Ahşap parke, doğal ahşap malzemelerden üretilmelidir. Malzeme, kaliteli ve dayanıklı olmalıdır. Nem, çarpma ve aşınma gibi çeşitli etkilere karşı dayanıklı olmalıdır.

Kalınlık: Ahşap parke, teknik şartnamede belirtilen kalınlıkta olmalıdır. Kalınlık, parke zeminin dayanıklılığını ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

Uygulama yöntemi: Ahşap parke, teknik şartnamede belirtilen yönteme göre uygulanmalıdır. Uygulama yöntemi, zemin kaplamasının estetiği ve dayanıklılığı için önemlidir.

Montaj: Ahşap parke, teknik şartnamede belirtilen talimatlara uygun olarak monte edilmelidir. Malzeme, uygun ekipman ve araçlarla, profesyonel bir şekilde uygulanmalıdır.

Kullanım ömrü: Ahşap parke, teknik şartnamede belirtilen kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

Düzlük toleransları: Ahşap parke teknik şartnamede, düzlük toleransları da belirtilmelidir. Bu toleranslar, ahşap parkenin yüzeyinin pürüzsüzlüğünü ve düzlüğünü belirler.

Renk: Ahşap parke, teknik şartnamede belirtilen renklerde ve desenlerde olmalıdır.

Kaplama: Ahşap parke, teknik şartnamede belirtilen kaplama malzemesiyle kaplanmalıdır. Kaplama malzemesi, ahşap parke için uygun ve dayanıklı olmalıdır.

Test ve belgeler: Ahşap parke, teknik şartnamede belirtilen testlerden geçirilmeli ve belgelendirilmelidir. Bu testler, parke zeminin kalitesini ve dayanıklılığını doğrular.

Ahşap parke teknik şartnamesi, zemin kaplaması işi yapan kişi ya da kuruluşlar tarafından dikkatlice hazırlanmalı ve uygulama esnasında tüm detayları göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Örnek Ürünlerimiz

Aşağıdaki ürünler örnek olarak verilmiştir. Ürün sayfamızı ziyaret ederek tüm renk ve modelleri daha yakından tanıyıp, size en uygun olan ürünü seçebilirsiniz.

ahşap parke metrekare fiyatları ahşap parke modelleri ve fiyatları ahşap parke nasıl yapılır ahşap parke uygulaması

ahşap parke yer döşemeleri ahşap zemin parke masif panel parke masif parke uygulamaları

ahşap zemin kaplama ahşap zemin kaplama çeşitleri ahşap zemin kaplama fiyatları ahşap zemin kaplama malzemeleri